< Tillbaka

Svensk Bensinhandel kallar till extra stämma

Du kallas härmed som medlem i Svensk Bensinhandel till extra stämma den 16 september 2017 klockan 11.00. Extra stämman kommer endast hantera ett fyllnadsval till styrelsen på grund av vakans.

 

Tid: Lördagen den 16 september klockan 11.00.

Plats: Avra Imperial Beach Resort & Spa, Kreta.

Anmälan: Genom deltagande på Svensk Bensinhandels utbildningsresa är du automatiskt anmäld.

Resa: Anordnas inom ramen för Svensk Bensinhandels utbildningsresa.

Fullmakt: Om du inte kan delta på stämman, kan du utge fullmakt till annan medlem som deltar. För att få en fullmaktsblankett kan du maila reception@svenskbensinhandel.se. Varje deltagande medlem få representera maximalt ytterligare två medlemmar via fullmakt.