< Tillbaka

Är Amazon på väg in i drivmedelsbranschen?

Vår värld, och också vår bransch, förändras i snabb takt. Macken har utgjort servicepunkten i många samhällen under flera decennier och andra närliggande branscher har därför hittat till oss för att utnyttja våra nätverk och våra strategiska placeringar. Även om de traditionella blöta drivmedlen på lång sikt kommer fasas ut så är våra stationer ett möjligt nätverk för nya tjänster och produkter. Ett tydligt sådant tecken är att jätten Amazon tittar på möjligheten att använda just bensinstationer som distributionsnät. Förändring behöver inte alls betyda försämring, utan ger också utrymme för utveckling. Vår bransch är idag ytterst relevant som ger service till över en miljoner människor per dag. Det ska vi fortsätta att göra, om än med fler och nya produkter och tjänster.

Läs mer här: