< Tillbaka

Arbetsmiljöverket drar igång kampanj

Arbetsmiljöverket meddelade idag att man skall genomföra 2000 inspektioner fram till och med februari 2013. Verket kommer att fokusera kring Hot och våld i arbetslivet. Enligt SCB utsätts 40 % av alla hot- och våldssituationer på arbetet. Arbetsmiljöverket kommer dock att prioritera arbetsplatser med myndighetsutövning.