< Tillbaka

Beslutet om skatt på engångsartiklar uppskjutet

Regeringen har meddelat att man avvaktar och skjuter upp beslutet med skatt på engångsartiklar. De tycker att pandemin är en period som ska fredas från fler skatter.
Svensk Bensinhandel lämnade in sitt remissvar förra året på den föreslagna skatten som vi avrådde bestämt ifrån att införa. Regeringen menar dock att förslaget ska återkomma när pandemin ebbat ut eftersom man bland annat tycker att plastpåseskatten är framgångsrik. Det är både tråkigt och kontraproduktivt att regeringen antyder att man önskar gå vidare med dylika förslag som är symbolpolitik. Mätningar från platspåseskatten visar att antalet försålda påsar i kassan minskade, men man beräknar då inte hur konsumtionen av avfallspåsar ökar eller – än viktigare – den totala miljönyttan. Som resultat har vi bara ytterligare en skatt.

Skatt på engångsartiklar liknar plastpåseskatten i många avseenden. Varken regeringen eller utredningen är på det klara vad man önskar uppnå. Är det minskad förbrukning av just engångsartiklar av plast, mindre nedskräpning eller bara mer skatt?
Svensk Bensinhandel menar att regeringen istället bör dels låta marknaden reglera engångsartiklar och ge detta tid att verka. Om man måste beskatta så ska man beskatta så att miljönyttan blir tydlig, och inte som utredningen föreslår, helt oproportionerligt, oavsett andel plast eller härkomst. När man både läser utredningen och ser på utfallet av plastpåseskatten kommer dock Svensk Bensinhandel fram till att de båda bör hamna i soptunnan (i en miljövänliga avfallspåse tillverkad av återvunnet material, så klart)!