< Tillbaka

Dags att ansöka om tobaksförsäljningstillstånd

Det är hög tid att ansöka om tobaksförsäljningstillstånd för alla som är intresserade av att fortsätta sälja tobaksvaror. Ansökan om tillstånd måste ha inkommit till respektive kommun senast den 1 november. Försäljningsställena får fortsätta försäljningen fram tills dess att kommunen är klar med sin prövning.