< Tillbaka

Expressen: Rädda mackarna i svensk glesbygd!

Expressen tar i dag stafettpinnen och kommenterar det som Svensk Bensinhandel flaggat för i flera år. När våra beslutsfattare stiftar nya lagar och våra myndigheter sätter nya riktlinjer, är det som alltid viktigt att dessa är långsiktiga och det finns en relevant konsekvensbedömning. Dessutom bör de vara så legitima som möjligt, och det betyder att besluten bör vara relevanta och stå i proportion med vad beslutsfattare och allmänhet vill uppnå.
När nu hela branschen investerar i uppgraderad utrustning för att bättre stå emot korrosion har beslutsfattarna inte genomfört en ordentlig konsekvensutredning. Även om MSB:s riktlinjer kommunicerades redan 2014, så genomfördes ingen bedömning hur mindre stationer utan ekonomi ska hantera frågan.
I praktiken kommer riktlinjerna betyda att 100-tals stationer inte kommer kunna fortsätta att sälja blöta drivmedel från och med den 1 juli 2022. I förlängningen innebär detta i sin tur ett flera mindre orter förlorar sin tillgång till drivmedel och närservice samt utarmar landets glesbygd ytterligare. Om landets politiker är genuint intresserade av att hålla hela landet levande och möjliggöra boende och näringsverksamhet i alla delar av landet, behöver beslut gå hand i hand med en tydlig strategi och med väl genomförda konsekvensutredningar. Nu tycks istället parterna hålla andan med en förhoppning om att frågan ska lösa sig själv.

Vi länkar direkt till krönikan
här: