< Tillbaka

Fortfarande svårt att tanka miljövänligt

Miljöpartiet och Gustav Fridolin vill, enligt Sveriges Radio, ha en ny pumplag som omfattar alla bensinstationer, och där biogasen prioriteras.

Enlig Svensk Bensinhandel bör ingen ny pumplag formuleras alls – två fel blir inte ett rätt! Politikerna borde istället stimulera efterfrågan på förnybart drivmedel, då kommer också tillgången att säkras allt eftersom. Sverige tillsammans med EU bör snarast fastställa spelregler som är långsiktiga och konkurrensneutrala. Dessutom måste det blir ordning på vad som är en ”miljöbil” och vilka besskattningsregler som skall gälla. Utan långsiktiga styrmedel för konsumenter och företagsbilar blir alla satsningar på förnybara drivmedel rena lottot.
Läs och lyssna på Sveriges radios reportage om pumplagen här ».