< Tillbaka

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

Skulle du ha oturen att bli arbetslös kan du för en billig penning öka din ersättning från A-kassan med runt 40 % via vår nya medlemsförmån – att kunna teckna en inkomstförsäkring.

Att vara medlem i Sveriges Entreprenörers A-kassa är en god början för att försäkra sig mot de ekonomiskt negativa effekter en arbetslöshet oftast medför. En inkomstförsäkring är ett komplement till din arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att du som utgångsläge alltid måste vara ansluten till Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa. Du måste också uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för att kunna nyttja inkomstförsäkringen. Detta innebär i klartext att du måste ha varit medlem obrutet i 12 månader.

Att försäkra sin inkomst kanske är den enskilt viktigaste försäkringen du bör ha om oturen är framme. Dagens ersättning från a-kassan är begränsad till 680 kr per dag vilket maximalt kan ge 14 960 per månad. Med en inkomstförsäkring kan du höja din ersättningsnivå. Vår lösning ger dig ersättning upp till 80 % av din lön, dock maximalt en ersättningsnivå om 24 000 kr per månad.

Inkomstförsäkringen i korthet:

Täcker upp lön från 18 700 till 30 000 kr/månad

  • Ersättningsnivå samma som A-kassa, för närvarande 80%
  • Räcker i 4,5 månader (100 ersättningsdagar från A-kassan)
  • Måste tecknas 18 månader innan ersättning kan betalas ut
  • Du måste arbeta heltid i rörelsen
  • Kan endast tecknas av medlemmar i
  • Sveriges Franchisetagare/
  • Svensk Bensinhandel
  • Premien är 165 kr/mån
  • Gäller ej planerade konkurser som generationsskiften
  • Tecknas genom att gå in på någon av dessa hemsidor:

 

Försäkringen kan tecknas av alla medlemmar i Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa.

Här kan du teckna din inkomstförsäkring>>