< Tillbaka

Mackarna höjer inte sina marginaler

Med anledning av artikeln i Dagens Industri den 22 mars 2011 –

Mackarna höjer inte sina marginaler!

I Dagens Industri, den 22 mars 2011, står det i rubriken på sista sidan att ”Mackarna höjer sina marginaler.” Inget kunde i dagens läge vara mer fel då de flesta bensinstationsägarna aldrig har tjänat så lite pengar på drivmedlet som nu och inte påverkar prissättning mot slutkund. Den stora majoriteten av bensin stationerna har mellan 0,5 – 1,5 % marginal på bränsleförsäljning. Det är dessa pengar som skall räcka till löner, el, snöskottning och i bästa fall lön till ägaren. Resterande del, ibland så mycket som dryga kronan, hamnar direkt hos oljebolagen. För många stationsägare runt om i landet skall dessutom deras marginal också räcka till ett eventuellt saneringsansvar vid verksamhetens upphörande och dessutom bekosta investeringar som pumpar och cisterner för förnybara drivmedel.

Oljebolagen har sakta men säkert höjt sina marginaler, från bottennoteringen på 68 öre till dagens 1,21 kronor. Av landets cirka 1400 bemannade servicestationer drivs 1200 stationer av egna företagare, som återförsäljare eller franchisetagare. Dessa fria bensinhandlarna som Svensk Bensinhandel företräder har inte fått ta någon del av denna marginalhöjning.

Kortfakta

Bensinhandlarnas marginal på drivmedel ligger runt 0,5 – 1,5 %, det vill säga en marginal på fem kronor vid en tankning om 50 liter för en genomsnittsstation.

Bensinhandlarnas marginal i nominella värden har minskat, inte ökat. En bensinhandlare hade ungefär samma öresmarginal på drivmedel 1980, trots att bensinen då kostade runt 4 kr litern att jämföra med dagens pris runt 14 kr.

Av landets 1400 bemannade servicestationer drivs cirka 1200 stationer av egna företagare, som återförsäljare eller franchisetagare. Övriga 200 anläggningar drivs direkt av oljebolagen (i förekommande fall av föreningar) samt automater som i regel drivs av oljebolagen direkt.

Bensinhandlarna har aldrig deltagit i någon kartell, utan det var enkom oljebolagen som dömdes. Bensinhandlarna kan inte påverka slutpriset gentemot konsument mer än ytterst marginellt.

Ur ett branschperspektiv (UC branschrapport) har en genomsnittlig bensinstation de senaste tre åren haft ett negativt rörelseresultat.