< Tillbaka

MAF ♥ Svensk Bensinhandel = sant!

Under decennier har Svensk Bensinhandel utfört arbetsrättsrådgivning och förhandlingshjälp för dig som arbetsgivare i samarbete med Motorbranschens Arbetsgivarförbund (MAF). Båda förbunden har nu i samförstånd beslutat att konsolidera och fokusera på sina kärnverksamheter. Det innebär att Motorbranschens Arbetsgivarförbund med Transportföretagen övertar all arbetsrättsrådgivning för Svensk Bensinhandels medlemmar från och med den 1 april 2019. Svensk Bensinhandel kommer fortsatt att fokusera på rådgivning och förhandlingshjälp inom bolagsfrågor samt att utveckla sina medlemstjänster.

Som medlem i båda förbunden blir servicen ännu bättre, och det uppstår inga merkostnader eller andra avgiftsförändringar. Dina medlemskap blir desamma och även avgifterna. Tidigare har servicen och resurserna reglerats genom ett samarbetsavtal mellan MAF och Svensk Bensinhandel.

Som medlem i Svensk Bensinhandel, och MAF, kommer din primära kontakt även fortsatt att vara Catharina Leijonhielm, fast som anställd hos Transportföretagen, som ger dig service med bred branschkunskap. Med förändringen får du som medlem tillgång till en större organisation och fler kollegor som kan hjälpa dig.

Svensk Bensinhandel kommer dock fortsatt att bistå Motorbranschens Arbetsgivarförbund med branschkunskap och medverka i förhandlingsgrupper inför kommande kollektivavtal. Båda förbunden kommer fortsätta sitt nära samarbete med gemensamt mål att säkerställa högsta möjliga medlemsservice och nytta.

FAQ

Vem kontaktar jag när jag behöver hjälp inom arbetsrätt?

Du kontaktar även fortsättningsvis Catharina Leijonhielm. Men Catharina kommer också ha flera kollegor som kan hjälpa dig. Du får samma service. Du når Catharina Leijonhielm på catharina.leijonhielm@transportforetagen.se 070-3035863 0470-748427

Behöver jag göra något i och med er förändring?

Nej, ingenting och avgifterna förblir desamma.

Behöver jag vara medlem i både Svensk Bensinhandel och MAF?

Hos Svensk Bensinhandel får du rådgivning och förhandlingshjälp inom alla dina branschfrågor och bolagsrelationer. Och du behöver även vara medlem hos MAF om du är arbetsgivare och önskar kunna få rådgivning och förhandlingshjälp inom arbetsrätt. Detta är ingen skillnad mot förr.