< Tillbaka

Ny version av bensinstationshandboken

Nu finns den nya versionen av bensinstationshandboken tillgänglig. Den uppdaterade versionen ska ge en tydligare bild av regelverk och tillämpningar för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.
Förändringar i den nya versionen:

Stationsbyggnad har införts som ett nytt begrepp och definierar när det kan vara möjligt att ha kortare avstånd inom bensinstationsområdet.
Informationen om cisterner och rörledningar har uppdaterats i enlighet med de nya föreskrifterna MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.
Informationen kring arbeten i förbudsområden och klassade områden har utökats.
Information om sjöbensinstationer och containerstationer har införts. I den tidigare versionen fanns endast kortare stycken om respektive station.
27549Handbok: Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer