< Tillbaka

Nya bränslet dröjer!

Den 17 mars tog riksdagen den nya drivmedelslagen som öppnar för införande av nya E10 med tio procent etanol i 95-oktanig bensin och dieseln B7 med sju procent biodiesel. Den 1 maj börjar den nya lagen gälla – men de stora bensinbolagen tror det dröjer ett bra tag innan de nya bränslena finns på svenska bensinstationer

Standardisering hanteras av SIS, Standardisering i Sverige, där SPI  och medlemsföretagen är med och utarbetar standarden tillsammans med andra berörda aktörer som bilindustrin, biodrivmedelstillverkare, myndigheter. Totalt deltar 15 företag och organisationer i standardiseringen av motorbränslen. Bensinbolagens depåer och mackarna måste ställas om.  Och inte minst vill man undvika reaktioner och protester mot framför allt E10 som det blivit i Tyskland och Finland, de enda europeiska länder som hittills ersatt 95 oktanig bensin med E10 enligt det europeiska bränsledirektivet.

– Först när vi känner oss trygga med vår kartläggning och har betryggande planer för en lansering är vi beredda att trycka på knappen. Mot den bakgrunden är jag inte säker på att vi talar om ett införande under 2011, säger Göran Lindblå, arbetande styrelseordförande på OKQ8.

Sydsvenskan ställde fyra frågor om E10 till de fyra stora oljebolagen, Statoil, OKQ8, Preem och St1, som tagit över Shell.

När införs E10 vid pump i Sverige?
Statoil, Tove Grönqvist, kommunikatör: Ny standard beräknas komma i höst. En introduktion av E10 kräver god planering av alla steg i logistikkedjan.
OKQ8, Göran Lindblå, ordförande: Jag är inte säker på att vi talar om ett införande under 2011. Vi har en arbetsgrupp med olika kompetenser som försöker bena ut möjligheter och risker för att vi ska få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Preem, Thomas Ögren, presschef: Tror mer på 2012 än 2011.
St1, Jonas Sidenå, vd St1 Energy: Tidigast under hösten 2011, troligast våren 2012.

Ska dagens 95 oktan finnas kvar för de bilar som inte klarar E10?
Statoil: Alternativ bensinkvalitet, som innehåller max fem procent etanol som idag, kommer att finnas på merparten av våra stationer.
OKQ8: Om några månader vet vi mer.
Preem: Diskuteras. Kan variera över landet utifrån behov.
St1: Går inte att svara ja eller nej i dagsläget.

Kommer det att finnas listor eller annan information på mackarna om vilka bilar som klarar och inte klarar E10?
Statoil: Tydlig information kommer att gå ut till våra kunder och finnas på station i god tid innan vi genomför någon förändring.
OKQ8: Vi känner stor ödmjukhet inför utmaning och försöker se vad som gick snett vid lanseringarna i Tyskland och Finland.
Preem: De listorna bör nog komma från motorbranschen (Bil Sweden).
St1: Vi har inhämtat uppgifter från biltillverkarna via SPI och Bil Sweden. Denna info kommer att läggas ut på vår hemsida när det blir aktuellt med produktinförandet.

Hur gör ni med dieseln B7?
Statoil: Avvaktar ny standard och beskattning.
OKQ8: Om några månader vet vi mer.
Preem: Det finns fortfarande oklarheter om hur beskattningen blir. Vi avvaktar beslut från regeringen.
St1: Vi förbereder en introduktion. Tidplanen är inte fastställd, men troligt är efter sommaren.

Inget av bolagen kan säga vad priset på nya E10 och B7 blir i förhållande till dagens pris på 95 oktan och diesel, eftersom inköpspriserna på bensin, diesel och etanol skiftar.  Däremot anger man att förbrukningen stiger med någon procent, men samtidigt minskar koldioxidutsläppen eftersom etanol och biodiesel är förnybara bränslen. Vilket är avsikten med de nya bränslena.

www.bilsweden.se finns en lista på vilka bilmodeller som går att köra på E10.

Källa: kristianstadsbladet.se