< Tillbaka

Nya regler för arbetslöshetsförsäkringen

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen från och med 1 september 2013

Regeringen inför nya regler i arbetslöshetsförsäkringen från och med den 1 september 2013. Syftet är att det ska bli enklare för dig som arbetssökande att veta vad du behöver göra för att få ersättning. Samtidigt blir åtgärderna för den som inte följer reglerna fler, men mildare.

Lämna aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad

Från och med den 1 september 2013 ska du som söker arbete lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i månaden. I rapporten redovisar du vad du har gjort för att ta dig ur arbetslösheten, bland annat vilka jobb du har sökt. Läs mer om hur du går tillväga på www.arbetsformedlingen.se. Var noga med att lämna in rapporten i tid, så att du inte riskerar att förlora din arbetslöshetsersättning.

Kontakta a-kassan inom två veckor om din situation förändras

Nu blir du också skyldig att höra av dig till din a-kassa inom två veckor om någonting som kan påverka din arbetslöshetsersättning förändras. Det kan till exempel handla om att du börjar studera, får ett jobb eller blir sjukskriven. Även mindre förändringar som att du blir medlem i en styrelse eller ansöker om pension kan påverka din ersättning. Kontakta alltid din a-kassa om du är osäker på vad som gäller.

Nya konsekvenser för den som inte följer reglerna

Tidigare var a-kassan skyldig att sänka ersättningen direkt om en arbetslös medlem missköter sitt arbetssökande. Nu trappas åtgärderna upp i fler steg.

 


Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten, missar ett möte hos Arbetsförmedlingen eller på annat sätt missköter ditt arbetssökande

Om Du tackar nej till ett jobb eller ett arbetsmarknadspolitiskt program eller på annat sätt förlänger din tid i arbetslöshet

Om du säger upp dig eller lämnar ditt eget lönsamma företag

Första gången:
Varning

Första gången:
Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar

Första gången:
Avstängd från rätten till ersättning 45 dagar (20 dagar  om jobbet eller programmet skulle ha pågått högst 10 dagar)

Andra gången:
Avstängd från rätten till ersättning i 1 dag

Andra gången:
Avstängd från rätten till ersättning i 10 dagar

Andra gången:
Avstängd från rätten till ersättning ytterligare 45 dagar (20 dagar  om jobbet eller programmet skulle ha pågått högst 10 dagar)

Tredje gången:
Avstängd från rätten till ersättning i 5 dagar

Tredje gången:
Avstängd från rätten till ersättning i 45 dagar

Tredje gången:
Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt

Fjärde gången:
Avstängd från rätten till ersättning i 10 dagar

Fjärde gången:
Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt
 

Femte gången:
Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt
   

 

Läs mer på nätet

Vill du veta mer om de nya reglerna och vad de innebär för dig? Besök din a-kassas webbplats eller www.arbetsformedlingen.se.