< Tillbaka

Ökning av rån mot bensinstationer

Under Coronapandemins första två månader ökade, enligt Svensk Handel, butiksrånen kraftigt och ökningen var störst mot bensinstationer. En anledning till detta kan antas vara att bensinstationerna blev mer öde när biltrafiken minskade. Även de vanliga kundflödena ändrades vilket gjorde att vissa branscher blev mer attraktiva för rånare samtidigt som andra typer av brott försvårades.

Vissa brott har minskat påtagligt, men just butiksrånen verkar öka. Kassarån följt av motvärnsrån står för den vanligaste typen. Vid motvärnsrån är det vanligt med knuffar, slag och sparkar men alla möjliga vapen förekommer i rapporteringen – yxa, machete, hammare och kätting. Den beväpning som ökar mest är pistol och den vanligaste beväpningen är kniv och i många av rånen använder rånaren verbala hot.

Om man blir utsatt för rån är det allra viktigast att man minskar risken för att själv bli skadad. Lämna över de pengar eller varor som rånaren vill ha. Hälften av motvärnsrånen resulterade i fysiska skador på personalen. I förebyggande syfte ska man se till att begränsa kontantmängden och att så skylta tydligt med det. Upptäcker man ett stöldförsök är det viktigt att agera tidigt för att undvika motvärnsrån. Försök förmå tjuven att lämna varorna i butiken, gå därifrån eller – οm möjligt – låt väktare hantera själva konfrontationen. Eskalerar situationen så backa undan och ge rånaren möjlighet att fly. Inga varor är värda den risken ett våldsamt ingripande innebär.

Svensk Handels säkerhetscenter finns för rådgivning och stöd i alla handelsrelaterade säkerhetsfrågor. Via appen Säkerhetscenter kan man anmäla säkerhetshändelser, få varningar om pågående brottslighet och även få många tips på hur butiken kan förbättra sin säkerhet. Ladda ner appen här: