< Tillbaka

Om du själv blir oförmögen att arbeta och företräda ditt bolag

Om du själv som firmatecknare blir sjuk, och oförmögen att företräda din firma, så kan verksamheten snabbt blir lidande. Skatter, löner och fakturor blir inte betalda. Därför kan det vara klokt att förbereda sig för en sådan situation, och en sådan situation kan uppkomma över en natt. Prata med din man/fru eller en annan kollega inom kedjan som du litar på. Upprätta gärna en generalfullmakt som kan användas om du blir oförmögen att företräda din firma. I länken nedan finner du en mall för en sådan generalfullmakt som då ger er fullmäktige möjlighet att företräda din firma i alla väsentliga hänseenden.

Observera att det, för er som är franchisetagare, kan finnas formkrav för hur er firma får företrädas. Är du osäker, så kontakta gärna oss på Svensk Bensinhandel innan du undertecknar en generalfullmakt.

Generalfullmakt_mall