☰ Meny
< Tillbaka

Polisen söker skäl för avskrivning

Sveriges bensinstationer drabbas av 50 000 smitningar årligen. Mycket få klaras upp. Polisens handfallenhet och ovilja att utreda vardagsbrottslighet är en skrämmande utveckling, skriver Robert Dimmlich, vd, Svensk Bensinhandel.

Publicerad i SVD den 23 februari 2015

Polisen söker skäl till avskrivning

Sveriges bensinstationer drabbas av 50 000 smitningar årligen. Mycket få klaras upp. Polisens handfallenhet och ovilja att utreda vardagsbrottslighet är en skrämmande utveckling, skriver Robert Dimmlich, vd, Svensk Bensinhandel.

Robert Dimmlich, vd, Svensk Bensinhandel

 

Materialet från övervaknings- systemen duger tydligen för grövre brott, men för vardagsbrott är upplösningen konstigt nog alltid för låg.

Robert Dimmlich

Varje år drabbas samtliga Sveriges öppna bensinstationer i genomsnitt av 90 brott per station. Av dessa utgörs drygt hälften av stöld av drivmedel (tankning utan betalning, det vi inom branschen kallar smitningar). För Sverige aggregerat innebär det knappt 50 000 smitningar årligen som utgör ett värde om 44 miljoner kronor. Detta är ett mycket betydande värde då bensinhandlarens marginal på drivmedel i genomsnitt i dag är 1 procent, det vill säga cirka 14 öre per liter.

Trots denna mycket omfattande vardagsbrottslighet klaras få av dessa brott upp, och mycket få av rättsväsendet. Polisen lägger ner 95 procent av branschens polisanmälningar utan att utreda trots att det mycket ofta finns material för en utredning. Merparten av de smitningar som faktiskt reds ut, görs av bensinhandlarna själva genom att söka rätt på bilisten. Svensk Bensinhandels bedömning är att polisen lägger sina resurser på att hitta avskrivningsgrunder i stället för att utreda de här brotten. Detta är givetvis en felprioritering. Polisens uppdrag är att utreda brott och försöka skaffa bevis för ett åtal och det klarar man inte av. Det är inte acceptabelt.

Rättsväsendet måste kunna se och följa upp smitningsstatistiken för att inse omfattningen och prioritera därefter. Svensk Bensinhandel uppmanar alltid våra medlemmar att polisanmäla, även om ärendena läggs ned. Dock har polisen och Brå ett jobb att göra. När Svensk Bensinhandel gick igenom 700 polisanmälningar i Stockholm hittade vi inte mindre än 13 brottskoder för smitningar. Detta omöjliggör korrekt statistik och mörkertalet för rättsväsendet blir därför enormt.

Ett skäl till varför polisen struntar i att utreda smitningsanmälningarna är den ändring i rättegångsbalken som gjordes 2013, helt utan mediernas bevakning eller allmän debatt. Denna ändring ger polisen rätt, och näst intill skyldighet, att lägga ner polisanmälningar som antingen kostar pengar att utreda eller där påföljden är mindre än fängelse i tre månader. Problemen var visserligen nästan lika stora före lagändringen, men nu har polisen fått lagligt stöd att lägga ner utredningarna eftersom smitningar inte anses tillräckligt allvarliga.

Polisen kontaktar Svensk Bensinhandel ett antal gånger om året och uppmanar branschen att ta betalt i förskott eftersom de inte kan hantera alla polisanmälningar. Detta kommer antagligen att ske förr eller senare, men det kan aldrig vara polisens sak att forma svensk näringspolitik. Vänligen fokusera er på polisiära uppgifter.

Polisens handfallenhet och ovilja att utreda vardagsbrottslighet är en skrämmande utveckling. Polismyndigheten behöver två tydliga förändringar i samband med den nu kommande omorganiseringen till en myndighet. Dels måste det gå att utkräva ansvar. I en jättemyndighet med konstant personal- och organisationsförändring går det inte att få något ansvarsutkrävande. Dels bör det finnas polisiära arbetsgrupper som enbart specialiserar sig på vardagsbrott med målet att utreda och bereda åtal. Smetar man ut vardagsbrotten på hela organisationen i kombination med rättegångsbalkens instruktioner, blir alltid vardagsbrotten bortprioriterade.

Svensk Bensinhandel överväger att utge en rekommendation till landets bensinstationer att fakturera polisen 10 000 kronor för varje gång polisen önskar få ut videoklipp från våra medlemmars kamerasystem. Detta sker med stor frekvens över hela landet, då polisen vill ha material för utredningar i mer prioriterade ärenden. Materialet duger tydligen för grövre brott, men för vardagsbrott är upplösningen konstigt nog alltid för låg.

Slutligen vill jag som företrädare för vår bransch, också medge och acceptera att varje individ och näringsidkare har ett ansvar. Detta förringas inte, utan frågan jag ställer är hur samhället och näringslivet skall kunna vidmakthålla sitt förtroende för rättsväsendet och vilka åtgärder som rikspolischefen är beredd att vidta.

ROBERT DIMMLICH

vd,

Svensk Bensinhandel


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version