< Tillbaka

Pressmeddelande

Smitningarna på landets bensinstationer uppgår till ett värde av 44 Mkr

Antalet smitningar uppgår till cirka 50 000 stycken på landets 1200 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 44 Mkr. Värdet från föregående mätning har ökat från 38 Mkr (år 2013) respektive 27 Mkr (år 2011).
”Att antalet smitningar ökar är en oroande trend. Smitningar utgör ett betydande svinn då bensinhandlarens vinst från en normal tankning ligger på 4-6 kr. En smitning kan för en handlare betyda att hela dagsförtjänsten för drivmedelsförsäljning försvinner.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.
Antal servicestationer har fortsatt minskat i landet, från 1919 stycken år 2006 till runt 1200 stycken år 2014. Antalet automatstationer har inte berörts i samma omfattning.
Enkäten visar vidare att endast 65 % av alla smitningar polisanmäls. Detta i kombination med att efterforskning visar att polisen använder över dussinet olika brottskoder för samma brott, tyder på att mörkertalet ännu är stort.
”Tyvärr följs inte smitningar upp av polis och åklagare vilket innebär att våra medlemmar inte polisanmäler smitningar i den omfattning de borde göra. Smitningar är dessutom idag ett stort arbetsmiljöproblem för både personal och ägare. Jag vill se tydligare och snabbare åtgärder från vårt rättssystem som beivrar stöld. Börja därför med att utreda alla polisanmälningar.” avslutar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Enkäten presenteras i kommande nummer av Bensin&Butik. Ni kan läsa artikeln under kommande vecka på: www.bensinochbutik.se

Ytterligare info:
Robert Dimmlich, vd, 0702- 83 91 15, robert@svenskbensinhandel.se

Pressmeddelande som pdf