< Tillbaka

Pressmeddelande

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstatiner

Antalet smitningar uppgår till cirka 43 000 stycken på landets 1200 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 25 Mkr vilket är liten höjning jämfört med 2016. Av dessa brott polisanmäls 60 % och i 96 % av fallen läggs anmälan ner utan utredning.

”Antalet smitningar de senaste åren har varit ganska konstant. Smitningar utgör ett betydande svinn då bensinhandlarens vinst från en normal tankning är lika stor som vid försäljning av en kopp kaffe.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Svensk Bensinhandel har under flera år genom medlemsenkäter mätt antalet smitningar, värdet av dessa samt hur stor andel som utreds. Smitningarna mätt i värde och antal har gått ner från tidigare mätningar men nu åter ökat något. Som mest utgjorde värdet av smitningarna 40 Mkr (2013). Andelen nedlagda polisanmälningar har dessvärre ökat från den redan anmärkningsvärt höga nivån om 95 % till 96 % jämfört med tidigare år.

Förutom smitningar drabbas branschen av sedvanliga snatterier, inbrott och även rån. Det är enligt medlemmarna essentiellt att det går att driva näring under rättsäkra förhållanden.

”Tyvärr följs inte smitningar upp av polis och åklagare vilket innebär att våra medlemmar inte polisanmäler smitningar i den omfattning de borde göra. Smitningar är dessutom idag ett stort arbetsmiljöproblem för både personal och ägare. Jag vill se tydligare och snabbare åtgärder från vårt rättssystem som beivrar stöld. Börja därför med att utreda alla polisanmälningar.” avslutar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Från och med 2017 har ett nationellt drivmedelsbolag inför förskottsbetalning i betydande omfattning.

Enkäten presenteras i kommande nummer av Bensin&Butik.

 

Pressmeddelande PDF: pressmeddelande_2017_smitningar