< Tillbaka

Program för UNITI expo 2018

UNITI expo, den ledande europeiska mässan för drivmedels- och biltvättbranschen, som äger rum den 15-17 maj i Stuttgart, Tyskland, har presenterat konferensprogrammet för dess tre branschforum.

Mer än 15 000 yrkesverksamma inom branschen kommer att samlas på UNITI expo 2018 för att upptäcka de senaste produkterna och idéerna under tre dagar. UNITI:s seminarier och presentationer ger deltagarna ovärderlig information kring företagande. Tre separata forum kommer att täcka branschens hetaste ämnen: International Forum, Carwash Forum och UNITI expo Forum.

Det internationella forumet, med CECOD (kommittén för europeiska tillverkare av oljemätnings- och distributionsutrustning) och Storbritanniens APEA (Association for Petroleum and Explosives Administration) som samarbets- och associeringspartner, kommer att vara värd för en grupp ledande experter för att diskutera tillståndet för drivmedelsbranschen. Den första dagen studeras stora förändringar runt om i världen med sessioner om molntjänster och den digitala revolutionen. En presentation av Rick Long (Petroleum Equipment Institute) på den amerikanska drivmedelsmarknaden, förändringar i Latinamerikas dynamik i Asien, samt nuvarande trender inom CIS-området.

Den andra dagen kommer att fokusera på den inverkan som alternativa bränslen kommer att ha på banan. Under sessionerna diskuteras de utmaningar och möjligheter som alternativa bränslen och elektrisk rörlighet ger upphov till. Rollen av naturgasbaserade bränslen som LPG, CNG och LNG i den framtida bränsleblandningen och affärsmöjligheterna för LNG kommer fortsättningsvis att diskuteras hela dagen. En översikt över erfarenheterna av övergången till fossilfria bränslen i Norden och presentationer om vätebränsle och syntetiska e-bränslen stänger konferensens andra dag.

Den 17 maj intar globala betalningstrender och mobila lösningar scenen. Presentationer av viktiga teknikföretag som Diebold Nixdorf och Paydirekt kommer att ta upp den senaste utvecklingen inom betalningssektorn. De globala energiaktörerna Shell och Total avslutar konferensprogrammet med presentationer av dess egna mobila betalningsappar.

Carwash Forum, handlar om professionell carwash-verksamhet. Betalningsmetoder och utmaningen att uppfylla de nya tyska GoBD-direktiven baserade på europeisk skattelagstiftning och allmänna innovationer inom sektorn kommer att vara de viktigaste ämnena för första dagen med de flesta europeiska tillverkare som är involverade i debattpaneler. Den andra dagen kommer att fokusera på praktiska exempel på framgångsrika biltvättoperatörer, medan den tredje och sista dagen på mässan kommer att vara avsedd för kundförvärv och kundlojalitet.

UNITI expo Forum behandlar relevanta ämnen kring affären och bekvämligheten (på tyska). Livsmedelskoncept och den progressiva digitaliseringen är lika mycket en del av detta som lagliga förändringar inom tobaksindustrin. Under tre dagar kommer besökarna att kunna se ett antal kända personligheter. TV-stjärnan Joey Kelly och den fyrfaldiga olympiska guldvinnaren Natalie Geisenberger kommer att ge inspirerande tal om nyckeln till framgång. TV-kocken Alfons Schuhbeck kommer att fokusera på hälsosam mat och kryddans hemligheter.

De fullständiga programmen finns online på UNITI:s expo-webbplats. Om du är intresserad av att besöka mässan, bör du i förväg registrera dig som en handelsbesökare på www.uniti-expo.com för att garantera en enkel inresa.

Om UNITI expo:
UNITI expo är Europas ledande mässa för detaljhandeln inom drivmedels- och biltvättsindustrin. På totalt 40 000 m² utställningsutrymme presenteras alla områden inom drivmedels- och biltvättsbranschen. På grund av den tydliga uppdelningen i fyra temaområden – ”Teknik, betalning och logistik”, ”Biltvätt och bilvård”, ”Drivedelsbolag och drivmedelshandlare” samt ”Butik och  Convenience” – kan alla besökare på ett målinriktat och enkelt sätt hitta vad man letar efter. Den andra upplagan av UNITI expo år 2016 överträffade alla förväntningar. Med totalt 425 utställare samt 15 000 besökare från 114 länder har UNITI expo 2016 varit en överväldigande framgång.
www.uniti-expo.com
 
= = =