< Tillbaka

Projekt i Vilhelminas fjällvärld ska rädda glesbygdsmackar och butiker

Den 28 februari var Marsfjällshandlarn i Saxnäs, Västerbotten, värd för en minimässa där leverantörer, representanter för Vilhelmina kommun, Region Västerbotten, media och projektet GLÖD (Drivmedel i glesbygd) deltog.

Kommunen och Regionen berättade om sitt arbete med glesbygdsfrågor, näringslivsutveckling och med att skapa bättre förutsättningar för glesbygdsbutiker. Projektetet GLÖD (Drivmedel i glesbygd) och butiken informerade om de satsningar som skett i Saxnäsbutiken genom projektet. Man har bland annat breddat butikens sortimentet och i Saxnäs, som i övriga pilotbutiker, arbetar man även med att skapa nya lösningar för varu- och paketutlämning.

Idag står den absoluta merparten av landets drivmedelsstationer i glesbygd inför stora investeringar samtidigt som lönsamheten är låg. Nya sätt för att öka både lönsamhet och service behövs och test pågår för närvarande på flera orter i Västerbotten genom projektet GLÖD. Projektet drivs av Svensk Bensinhandel och finansieras av Tillväxtverket och Region Västerbotten.

På bilderna från dagen ser vi Marsfjällshandlarna själva, media, region och kommunrepresentanter, leverantörer med delar av butikens nya sortimentet samt intresserade kunder utanför butiken.