< Tillbaka

Projektet GLÖD – grundläggande service i glesbygden är en utmaning!

Det första nyhetsbrevet från “Pilotprojektet för drivmedelsanläggningar i glesbygd” är här. Projektet, som startades i oktober 2018 och har slutdatum den 31/10/20, är nu i full gång och har fått arbetsnamnet GLÖD.

Intialerna står för GLESBYGD-LÖNSAM LÅNGSIKTIG SERVICE-DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR  samtidigt som det träffande nog också beskriver vad som driver alla intensivt engagerade i projektet.  Det stora, akuta behovet av olika servicefunktioner hos våra mer avlägset belägna drivmedelsanläggningar har inventerats genom kontakter med myndigheter, kommuner och trafikbutiksägare.

Projektledare Bogge Bolstad berättar:

”Syftet är att öka tillgången till kommersiell service. Servicen ska bli långsiktig för servicebrukaren dels genom att tillgången på drivmedel säkerställs, dels genom att projektet, i samråd med servicebrukarna, kan komma att skapa nya tjänster och metoder som bidrar till hållbarhet för verksamma entreprenörer, leverantörer och servicebrukare inom upptagningsområdet.”

GLÖD ska pågå i två år och kommer att pilottestas i Västerbotten med fokus på fem till åtta testbutiker. GLÖDs nyhetsbrev som följer är kryddat med information om vad som hittills har hänt och vad som pågår.

Läs mer här: