< Tillbaka

Raps i tanken ska minska utsläpp

Statliga Sveaskog genomför ett försök med förädlad rapsdiesel som drivmedel för skogsmaskiner. Målet är att minska koldioxidutsläppen och behovet av fossila bränslen.

Läs mer>>