< Tillbaka

Regeringen föreslår nya regler om tobak och liknande produkter

Under 2016 presenterade Tobaksdirektivsutredningen sin rapport till regeringen. Meningen var att en proposition skulle läggas till Riksdagen under våren 2018 men frågan skrinlades. Nu har dock lagförslaget presenterats till Riksdagen och Socialutskottet har hanterat ärendet. I stora drag tillstyrker Socialutskottet regeringens förslag och det innebär att de skärpningar som föreslås i huvudsak rör

⚖️ alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd

⚖️ nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, som uteserveringar

⚖️ rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och andra produkter

⚖️ reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige

⚖️ förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Glädjande för branschen är att socialutskottet föreslår att man även fortsättningsvis ska få bruka självbetjäning och därmed kan man fortsätta att använda snuskylar ute i butiksmiljö. Vi återkommer löpande med mer information.