< Tillbaka

Regler för receptfritt snabbutreds

Läkemedelsverket och Statskontoret ska snabbutreda om reglerna för receptfria läkemedel behöver ändras.
Utredningen är en följd av en artikelserie i Svenska Dagbladet om hur konsumtionen av receptfria läkemedel ökat bland unga efter apoteksomregleringen, skriver SvD. I artikelserien – som publicerades i slutet av förra året – framgick att receptfria värktabletter som Alvedon blivit det vanligaste självmordspillret bland unga flickor. En enkät som tidningen genomförde bland skolungdomar visar att 15 procent av flickorna använder värktabletter dagligen eller flera gånger i veckan.

Försäljningen av receptfria läkemedel i butik är omgärdad av hårdare regler än försäljning på apotek. Butikerna har 18-årsgräns, som ska vara tydligt skyltad, och exponeringen får bara ske i särskilda skåp som är bevakade.

Svenska Dagbladet genomförde provköp före jul, som visade att många butiker inte var så noga med 18 årsgräns, och att 58 av 100 butiker saknade skyltar.

Artikelserien har gjort de stora butikskedjorna mer uppmärksamma på problemet.

Både 7-Eleven, Coop och Ica uppger att de vidtagit kraftfulla åtgärder för att få alla i organisationen att förstå och respektera reglerna.