< Tillbaka

Remissvar – Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Svensk Bensinhandel har idag 15 mars 2021 avgett sitt remissvar avseende promemorian om ” Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning” (M2020/02035)

Ståndpunkt och sammanfattning

Svensk Bensinhandel vitsordar utredningens långsiktiga mål om ökad hållbarhet och minskad nedskräpning.
Promemorians förslag om krav på att upprätta ett system för återanvändning av emballage kommer att vara mycket betungande för små företag.
Nedskräpningsavgiften tas ut på felaktigt sätt och blir i promemorians förslag en ny punktskatt.

Läs hela Svensk Bensinhandels remissvar här: