< Tillbaka

Riksdagen beslutade om nya regler för tobak

Det enskilt viktigaste delen av den nya lagen, för vår bransch, är att möjligheten till självbetjäning kvarstår.

Den nya lagen innebär bland annat ska alla som vill handla med tobak ha tillstånd, nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter, förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner och reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla den 20 maj 2019.

Branschens aktörer har under arbetet lyckats att påverka beslutsfattarna till att revidera lagen till att bättre harmonisera med våra förutsättningar samt anpassa lagen till de empiriska slutsatser som andra länders regleringar visat. Detta blir nu, en för branschen, bra lag.