< Tillbaka

Robert Dimmlich i SVT

Din lokala mack kan försvinna inom kort! Den naturliga strukturrationaliseringen inom branschen har under 2000-talet legat på cirka 2 %. Dock upphörde nedläggningarna nästan helt 2012. Det beror på att marginalen på drivmedel sköt i höjden och det blev för de flesta aktörer lönsamt att fortsätta bedriva verksamhet, även med små volymer. Denna historiskt onormala marginalsituationen kommer troligen att återgå till mer pressade marginal inom överskådlig tid. Således har flera hundra småstationer kunnat fortsätta vara verksamma, men fortsatt med mycket liten lönsamhet. När nu kommande investeringskrav, i form av korrosionsskydd såsom plastade* cisterner och rörledningar, berör alla Sveriges bensinstationer kommer ytterligare många stationer få läggas ner. Detta är något som få beslutsfattare förstått. Sveriges boende och verksamma i gles- och landsbygd kommer att få stora utmaningar med drivmedelsförsörjning. Bensinstationen är i många orter också det nav som ger förutsättningar för boende och andra näringsidkare att vara verksamma i den lokala orten.

* I reportaget är jag textad ”platta”, men jag säger ”plastad”

Till SVT och inlägget:

http://https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/svensk-bensinhandel-var-tionde-bensinstation-kan-forsvinna?fbclid=IwAR0y6S1djVV5LSfBwwwwxz39ajqCmgVYoxCrUIO5M4-J8cXu4qmIcTgdFCE