< Tillbaka

SBH:s remissvar angående skatt på engångsartiklar

Svensk Bensinhandel har skrivit remissvar på utredningens slutbetänkande om Skatt på engångsartiklar.Svensk Bensinhandel avstyrker utredningens förslag om skatt på engångsartiklar i sin helhet.

Du kan läsa hela vårt remissvar i följande länk:

Remissvar_Skatt_på_engångsartiklar_20201229