< Tillbaka

Smitningarna på landets bensinstationer minskar

Antalet smitningar uppgår till lite drygt 46 000 stycken på landets 1265 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 27 Mkr, vilket är en minskning jämfört med senaste mätningen. Snittvärdet per smitning har ökat från ca 400 kr till 585 kr.

Du kan läsa DIs artikel här, läs gärna också de kommentarer som medföljer under.

”Det är glädjande att antal smitningar i branschen minskar, men smitningarna utgör ändå ett betydande svinn då bensinhandlarens vinst från en normal tankning ligger på 4-5 kr. En smitning kan för en handlare betyda att hela dagsförtjänsten för drivmedelsförsäljning försvinner.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Vid senaste mätningen uppgick landets smitningar till 50 Mkr. Antal servicestationer har dock minskat betydligt i landet, från 1919 stycken år 2006 till 1265 stycken år 2011. Antalet automatstationer har inte berörts i samma omfattning.

Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel igen: ”Minskat antal servicestationer är givetvis en förklaring till att smitningarna minskar, men i huvudsak beror nedgången på att våra medlemmar förbättrat sina rutiner och skärpt säkerhetsnivåerna runt om i landet.”

Enkäten visar vidare att endast 58 % av alla smitningar polisanmäls och detta tyder på att mörkertalet ännu är stort.

”Tyvärr följs inte smitningar upp av polis och åklagare vilket innebär att våra medlemmar inte polisanmäler smitningar i den omfattning de borde göra. Smitningar är dessutom idag ett stort arbetsmiljöproblem för både personal och ägare. Jag vill se tydligare och snabbare åtgärder från vårt rättssystem som beivrar stöld.” avslutar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Svensk Bensinhandel mäter antal ”smitningar” (kund som tankar drivmedel och avviker utan att betala) vartannat år genom medlemsenkäter. Enkäten för 2010/2011 är nu klar och sammanställd.  Årets enkät distribuerades till 1003 mottagare varav 344 besvarat enkäten. Statistiken är därefter applicerad på landets samtliga servicestationer