< Tillbaka

Svensk Bensinhandel tillsammans med Sveriges Franchisetagare kräver skyddslagstiftning

Med anledning av TV4s bevakning av franchisetagares utsatta situation, har Robert Dimmlich uttalat sig både om de faktiska fallen och hur man bör komma till rätta med oseriösa franchisegivare. Sveriges Franchisetagare kräver ett en skyddslagstiftning, som reglerar de mest oskäliga villkoren införs, som  bland annat bör reglera..

  1. Krav på att franchisegivaren kan visa att koncept är beprövade och kommersiellt hållbara,
  2. Möjlighet för franchisetagare att i förtid kliva av om franchisekonceptet inte fungerar,
  3. Förbud mot obegränsade borgensåtaganden,
  4. Förbud mot att franchisegivaren ensidigt under löpande avtal kan ändra avgifter eller, för franchisetagaren, betydande villkor,
  5. Bestämmelser om uppsägning av avtalen samt ekonomisk kompensation vid inlösen av inventarier, varulager mm i samband med uppsägning,
  6. Förbud mot skiljeklausuler som är formulerade så att franchisetagaren mister möjligheten att få sin sak prövad med mindre än att uppbringa betydande belopp.

Länk_TV4 morgonstudio 4 april

Länk_TV4 Kalla Fakta 4 april

Länk_TV4 Nyheter 22:00 4 april

Länk_TV4  Nyheter morgonsändningen 5 april