< Tillbaka

Svensk Bensinhandel om smitningar i Radio Sjuhärad

Radio Sjuhärad gör ett reportage om drivmedelssmitningar. Polisen bekräftar att dessa förfarande utförs frekvent. Branschens data indikerar att drygt 35 000 smitningar utförs årligen, och till detta ska läggas all den andra brottslighet som branschen drabbas av – snatterier, stöld, bedrägerier, inbrott, hot och rån.

Alla dessa brott tär hårt på branschen och utgör dessutom ett betydande arbetsmiljöproblem. Svensk Bensinhandels hållning är att Polisen och rättsväsendet behöver göra mer. Likaså bör även lagstiftaren överväga skärpning av påföljder. En tidigare studie som Svensk Bensinhandel genomförde visar att bara 4 % av alla polisanmälningar som härrör från smitningar utreds och att majoriteten av dessa dessutom lades ner innan åtal.

De flesta av landets medborgare kommer endast i kontakt med polisen när de ska polisanmäla vardagsbrott. Och då läggs utredningen ner av Polisen eller åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse.

På samma väg kommer de flesta förstagångsförbrytare i kontakt med rättsväsendet när denne begår ett mer ringa brott och då väljer rättsstaten att inte beivra, inte ens utreda.

Vardagsbrotten kommer inte att upphöra för att vår bransch inför förskottsbetalning, fler polisanmälningar kommer inte att utredas, fler gärningspersoner kommer inte att beivras. Rättsstaten måste också synas och agera i allmänhetens vardag och inte bara vid grövre brott. Just därför är det så viktigt att Polisen också utreder vardagsbrott och att rättsstaten beivrar brott.
Lyssna på intervjun här: