< Tillbaka

Svensk Bensinhandel räddar mackar tack vare bifallna överklaganden av indragna tobakstillstånd

Efter att en kommun fattat beslut om att inte bevilja tobakstillstånd för två bensinstationer, överklagade Svensk Bensinhandel beslutet till Förvaltningsrätten som biföll överklagandena. Företagarna för de aktuella bensinstationerna har nu tilldelats tobakstillstånd.
– Att som handlare inte beviljas tobakstillstånd för en bensinstation är likalydigt med att tvingas stänga ned verksamheten, kommenterar Robert Dimmlich.

Genom sitt medlemskap företräddes medlemmarna helt kostnadsfritt av Svensk Bensinhandel i Förvaltningsrätten. Svensk Bensinhandel är ett annorlunda förbund – vi företräder inte bara våra medlemmar gentemot allmänhet, beslutsfattare och politiker – utan vi agerar också ombud och förhandlar för våra medlemmar när det som mest behövs. Ett medlemskap hos oss kan vara den avgörande skillnaden när det gäller.

Anledningen till kommunens motstånd i tillståndsutgivandena i fråga, var några restförda skatteskulder under en driftsperiod över ett decennium. Medlemmarna hade dock obrutet i över tio års tid drivit verksamheten utan anmärkningar i övrigt. Förvaltningsrätten konstaterade att bolaget inte satt i system att få skattekrediter utan tvärtom betalat tämligen omgående.
– Det var aldrig lagstiftarens intentioner att utestänga seriösa näringsidkare. Hade medlemmarna inte överklagat så hade två småföretag behövt slå igen och ett dussin arbetstillfällen försvunnit – helt orimligt och oproportionerligt, menar Robert.

Ett tobakstillstånd är enligt Svensk Bensinhandel i grunden bra. Men det existerar dessvärre ingen samordning mellan kommunerna, och villkoren för att ansöka och få tillstånd är mycket stora. Det finns exempel där så stora mängder information ska inlämnas till kommunen för ansökan att dokumentationen inte längre går att uppbringa, och inte sällan begärs helt irrelevanta underlag. Det är rättsosäkert och snedvrider konkurrensen:
– Sveriges småföretagare behöver enklare, färre och tydligare regler att förhålla sig till. Tyvärr pekar trenden förnärvarande istället rakt åt andra hållet, säger Robert Dimmlich.