☰ Meny

Välkommen som medlem

Svensk Bensinhandel, med över 80 års traditioner och erfarenhet, är verksam inom branschens alla fält.

Förbundet består av 1300 medlemmar och organiserar de av landets drivmedelshandlare som är fria företagare.

Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, branschverksamma och franchisetagare till drivmedelsbolagen.

Hos oss finns viktig branschkunskap och du kan genom förbundet få råd och förhandlingshjälp. Svensk Bensinhandel bildar opinion och ger allmänhet, media och beslutsfattare relevant och aktuell information.

Svensk Bensinhandel utger genom sitt helägda bolag Sveriges Entreprenörer Service AB (SESAB) branschtidningen Bensin & Butik 7 ggr/år. Upplaga 6500 ex.


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version