☰ Meny

Om oss

Svensk Bensinhandel organiserar och företräder bensinhandlare som är fria företagare.

Svensk Bensinhandel bildades 1934 och bedriver en aktiv verksamhet där ambitionen alltid varit att hålla en hög servicegrad och att leverera ett tydligt mervärde. Årliga konferenser, mässor och kurser medför också att vi har regelbundna kontakter med våra medlemmar, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra våra högt ställda ambitioner och leva upp till de krav som ställs på oss. Vi har idag ca 1300 medlemmar.

Svensk Bensinhandel erhöll, genom en dom i Arbetsdomstolen 1969, en formell förhandlingsrätt mot oljebolagen. Det har medfört en väletablerad respekt mellan parterna och ett gott samarbete till branschens fromma. Svensk Bensinhandel har också genom åren satsat på att bygga upp en omfattande personlig trygghet för sina medlemmar. Som exempel kan noteras att Svensk Bensinhandel redan 1969 startade en A-kassa för sina medlemmar. Det var den andra i Sverige för företagare.

Styrelsen består av sju bensinhandlare, varav högst fem utses i nära samarbete med drivmedelsbolagens återförsäljarföreningar. Övriga ledamöter samt ordförande utses av stämman, som äger rum vartannat år.


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version