☰ Meny

Vår historia

Svensk Bensinhandel är en organisation med en drygt 80-årig historia. Nedan följer några viktiga milstolpar med branschhistoria.

Var-Historia-1

1934 14 bensinhandlare,” trötta på oljebolagens fasoner”, träffades i Skövde och Bensindistributörernas Riksförbund bildas. Att företräda medlemmarna gentemot de mäktiga oljebolagen har sedan dess varit en av huvuduppgifterna för organisationen.

1936 Tidningen Bensinbladet föds. Alla nummer av Bensinbladet finns arkiverade på kontoret i Stockholm.

1944 Organisationen fick ett nytt namn, Sveriges Bensinhandlares Riksförbund (SBR).

1946 Skriver förbundet till kungen eftersom myndigheterna vill sänka den totala marginalen med fyra öre, 3,5 för oljebolagen 0,5 för handlarna. Intressant är att det redan på den tiden hände att förbundet och oljebolagen ”lobbade” för samma sak, trots motpartsförhållandet.

1947 Redan året efter stod man på nytt på barrikaderna, även den gången sida vid sida. Då var frågan om regeringen skulle genomföra ett förstatligande av hela branschen.

1948 Gick förbundet till Arbetsmarknadsstyrelsen och klagade på att oljebolagen byggde för många bensinstationer. Då krävdes tillstånd från AMS för att bygga nytt. Tänk om man hade lyssnat på förbundets synpunkter på den tiden och bromsat i vart fall lite grand.

Var-Historia-2

1958 Lennart Geijer blev ordförande men lämnar posten när han blev justitieminister.

1959 Kämpar mot självbetjäning då det bedöms som alltför farligt att kunden själv tankar.

1968 Förbundet höll kongress och beslutade att strejka om man inte fick högre bensinmarginaler. Statens förlikningsman ryckte då ut och medlade. Resultatet blev bättre marginaler. Samtidigt påbörjades en strukturrationalisering i branschen. Under en 20-årsperiod försvann över 60% av försäljningsställena. Den följande 20-årsperioden var beståndet dock nästan oförändrat.

1969 Inträffade flera för förbundet viktiga milstolpar:
• I en tvist med dåvarande Esso slog Arbetsdomstolen fast att bolaget var skyldigt att förhandla när förbundet begärde detta.
• En egen arbetslöshetskassa bildades.
• SBR slöt ett samarbetsavtal med MAF. Detta gäller fortfarande och innebär bland annat att förbundet sköter alla förhandlingar med Transportarbetarförbundet, om medlemmarna behöver hjälp.
1970 Bensinhandelsutredningen genomförs. Alla är ense om att antalet försäljningsställen bör minska till en tredjedel.

1973 Förbundet byter namn till Petroleumhandelns Riksförbund – PRF.

20/11-95,13:38PQRSTUVXYZ

1981 Beslutade man att bilda Petroleumhandelns Trygghetsfond. 1 öre per liter avsätts för att ge bidrag till de som frivilligt stänger.

1983 Förbundet står på barrikaderna för att få tillstånd att sälja livsmedel på mackarna.

1985 PRF tar initiativ till bildandet av BRO, som sedan blir FRO, Franchisetagarnas Riksorganisation. En viktig uppgift är att verka för en lagstiftning som skall skydda franchisetagare. Sveriges Köpmannaförbund deltar också i detta arbete.

var historia 31986 PRF hjälper både Shell och Shellhandlarna mot ISAK. Birgitta Dahl, dåvarande energiminister, räddar ett OK som har ekonomisk kris. Detta väcker irritation hos övriga oljebolag och hos PRF.

1990 PRF-pensionen kommer till. Detta är en medlemsförmån som innebär att medlemskapet i förbundet under en lång följd av år kan betraktas som helt kostnadsfritt.

1994 PRF måste nyanställa inom serviceorganisationen  för att hjälpa 200 Shellhandlare som blivit uppsagda.

1995 Konkurrensverket avslår PRFs ansökan om att få förhandla om marginaler, som de anser olaglig enligt 1993 års konkurrenslag. Trygghetsfonden, startad 1981,  måste också upphöra. Domedagsprofeterna säger: ”Lägg ner PRF”.

1996 Förbundet bildar en säkerhetsgrupp, med anledning av att branschen utsätts för diverse brottsligheter. Alla oljebolagens säkerhetschefer ingår.

1999 100 medlemmar kallas till förhandling av Transports Malmöavdelning. Detta blir inledningen till en riksomfattande kontroll av hur bensinhandlarna följer gällande kollektivavtal. I princip alla medlemmar får hjälp i samband med dessa kontroller.

2000 Arbetsmiljöverket (dåvarande Yrkesinspektionen) i två distrikt kräver dubbel bemanning efter klockan 22.00. Detta är inledningen till en kamp som numera förs tillsammans med oljebolagen, för att få en enhetlig tolkning av regelverket.

2002 Omorganisation i förbundet. Kretsarna ersätts av fyra regioner, samarbetet med återförsäljarföreningarna regleras i stadgarna.

2003  PRF driver uppmärksammat mål mot Shell.  Shell döms att ge en uppsagd förbundsmedlem skadestånd på drygt två miljoner. Bensin & Butik köps av Aller-koncernen. Två TV-kanaler bevakar regionsmöte i Malmö. I panelen sitter förutom PRF, Statoil, politiker, polis, Arbetsmiljöverket och Transport. Ämnet är ensamarbete.

2004 70-årsjubileum. Förbundet byter namn. Tillsammans med oljebolagen får vi Naturvårdsverket att backa när det gäller miljökrav på biltvätt. Vi står än en gång på samma sida som oljebolagen i debatten; denna gång gäller det förnybara bränslen.

2005 Trots kontakt med samtliga riksdagsmän tillkommer pumplagen, som på sikt kommer att slå ut en del mindre anläggningar. Vi försöker förgäves få oljebolagen att inse att vi behöver en ny Trygghetsfond. SPI säger nej trots att vi verkar ha fått med oss alla myndigheter. Vi får en franchiselag. Tjugo års lobbyverksamhet och ändå blev lagen inte så bra som vi hoppats på.

2006 Förbundets höstmöte blir en succé. På nöjessidan är viktigaste punkten ett besök på Mamma Mia, men viktigast för branschens framtid är den miljödebatt som genomförs med politiker och företrädare för bl a SPI (oljebolagens branschorganisation), BilSweden, (biltillverkare och importörer), Gröna Bilister, mfl. Priset ”Årets oljebolag” delas ut för första gången och vinnare blir Hydo. Priset ”Årets station” delas ut för första gången och vinnare blir Shell i Hudiksvall.

2007 I Sverige rasar bensinkrig som tär på drivmedelsbolagens och handlarnas soliditet och resultat. Statoil kallar till förhandling som avslutas med att bolaget övertar drivmedlet och handlarna övergår därmed till kommisionsförsäljning i ett nytt franchiseavtal. Flera drivmedelsbolag följer under kommande efter och detaljisternas marginal på drivmedel sjunker radikalt. Norska Statoil går ihop med Norska Hydro. Priset ”Årets station” går till Shell i Falköping.

2008 Svensk Statoil förvärvar JET. Statoil, till följd av nytt franchisesystem, automatiserar och lägger ner över 100 stationer. Statoil-automater med kvarvarande butik blir bemannade automater. Preem lanserar ett nytt koncept och ett nytt avtal, samtidigt som man påbörjar en strukturomvandling. Svenska Shell inleder ett samarbete med Reitan och hyr ut sina butiker på tidigare Select-stationer. Priset ”Årets station” går till OKQ8 i Gislaved. Ordet oljebolag ersätts med drivmedelsbolag.

2009 Förbundet initierar en omfattande utredning som skall säkerställa organistationens framtid, då antalet medlemmar snabbt sjunker med anledning av branschens strukturrationalisering. Utredningens slutsats blir att bredda organisationen med medlemmar från franchisesystem. Drivmedelsbolagen introducerar på bred front möjligheten för kunder att betala sitt drivmedel direkt vid pumpen på bemannade stationer, vilket leder till en förändring i köpbeteendet. Priset ”Årets station” går till Preem i Karlskrona.

2010 FRO byter namn till Sveriges Franchisetagare. Svensk Bensinhandel deltar som arrangör för sista gången på Automässan. Svensk Bensinhandel tillsammans med Sveriges Franchisetagare arrangerar för första gången en aktivitet på Almedalveckan. ”Årets drivmedelsbolag” blir OKQ8. Shell lämnar Sverige och köps av finska St1. Priset ”Årets station” går till Statoil i Växjö.

2011 Svensk Bensinhandels helägda dotterbolag byter namn till Sveriges Entreprenörer Service AB för att kunna leverera service till Sveriges Franchisetagare. Sveriges Franchisetagare påbörjar på allvar rekrytering av medlemmar och når under året över 200 medlemmar representerade av cirka 20 franchisesystem. OKQ8 påbörjar under 2010 förhandlingar om ett nytt franchiseavtal, som lanseras under våren 2011. Tillsamman med OKQ8 genomför Svensk Bensinhandel sitt första utlandskonvent på Mallorca, med omkring 700 deltagare. ”Årets station” tilldelas Statoil 1-2-3, Guldsmedshyttan.

2012 Bensinhandlarnas a-kassa byter namn till Sveriges Entreprenörers a-kassa för att bättre kunna ta emot medlemmar urfranchisekåren. Priset ”Årets drivmedelsbolag” blir åter igen OKQ8. Svensk Bensinhandel engagerar sig i ett nytt forum, Convenience Store Sweden (CSS), för att diskutera hur branschen bättre kan utvecklas och öka omsättningen. Priset  ”Årets station” går till Shell Härnösand.

2013 Bensinhandlarna, har mot bakgrund av villkorsförändringar som genomfördes under 2007-2010 betydligt lägre avans på drivmedlet samtidigt som antalet kunder kraftigt minskar i landets trafikbutiker. Samtidigt når drivmedelsbolagens bruttomarginal nominellt rekord om1,41 kr per liter bensin.Många av de fria handlarna inom Shell väljer att skriva på ett fristående avtal med Gulf, efter att deras DO-avtal löpt ut. Svensk Bensinhandel tillsammans med Sveriges Franchisetgare driver ett pilotärende i skiljedom för att utröna ansvaret i kölvattnet av Panaxias konkurs 2012. Priset ”Årets station” går till Statoil i Gnarp.


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version