☰ Meny

Försäkringar

Hur ser ditt skyddsnät ut?

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Ersättningen om du blir sjuk, arbetslös, pensionär eller vill vara föräldraledig, grundar sig på inkomsten från ditt företag. Låga inkomster i egen verksamhet, framför allt under lång tid, påverkar ditt skydd.

Det är viktigt att du som företagare har ett heltäckande försäkringsskydd. Då ingen verksamhet är den andra lik, är behovet av försäkringar skiftande. För att möta behovet av försäkringslösningar för våra medlemmar, har Svensk Bensinhandel ett förbättrat avtal med SH Pension gällande gruppförsäkring (liv-, olycksfall-, barn- och sjukförsäkring) och som tidigare med Folksam gällande sjukvårdsförsäkring.

Se även över företagsförsäkring, där vi i samarbete med Trygg-Hansa erbjuder vår ”skräddarsydda” stationsförsäkring för din bensinstation/trafikbutik.

Upphandlat avtal för Svensk Bensinhandels Medlemmar

Som medlem i Svensk Bensinhandel har
du möjlighet att teckna ett fördelaktigt
avtal med Länsförsäkringar.
Avtalet ger dig möjlighet att teckna tjänstepension och sjukvårdsförsäkring, se separat information gällande sjukvårdsförsäkring, via ett förmånligt upphandlat avtal för dig och din personal. Alla anställda får personliga rådgivningsmöten, fysiska eller online, där vi går igenom försäkringsbehov och ger råd kring placering av tjänstepension.

Svensk Bensinhandels medlemmar har ett eget rådgivningsteam på Länsförsäkringar.

Välkommen att kontakta oss för att ta del av avtalet, maila till:
svenskbensinhandel@lansförsakringar.se

Om du vill boka in en rådgivningstid, så kan du även göra detta via försäkringsrådgivarna.

 


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version