☰ Meny

Försäkringar

Hur ser ditt skyddsnät ut?

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Ersättningen om du blir sjuk, arbetslös, pensionär eller vill vara föräldraledig, grundar sig på inkomsten från ditt företag. Låga inkomster i egen verksamhet, framför allt under lång tid, påverkar ditt skydd.

Det är viktigt att du som företagare har ett heltäckande försäkringsskydd. Då ingen verksamhet är den andra lik, är behovet av försäkringar skiftande. För att möta behovet av försäkringslösningar för våra medlemmar, har Svensk Bensinhandel ett förbättrat avtal med SH Pension gällande Gruppförsäkring (liv-, olycksfall-, barn- och sjukförsäkring) och som tidigare med Folksam gällande Sjukvårdsförsäkring.

Se även över företagsförsäkring, där vi i samarbete med Trygg-Hansa erbjuder vår ”skräddarsydda” stationsförsäkring för din bensinstation/trafikbutik.

 


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version