☰ Meny

Säkerhetsbesiktning

Ett unikt tillfälle till säkerhetsinventering

Syftet med denna besiktning är att ge dig som handlare en möjlighet att överskådligt få grepp om din stations säkerhetsstatus, och vad som eventuellt behöver förbättras.
Att ”se om sin station” innan det händer, om det händer. En station med dokumentrad säkerhet har större möjlighet att få ersättning vid en incident i form av inbrott, rån etc.
Som medlem i Svensk Bensinhandel, med fond debiteras stationen 1 500 kr, och för medlem utan fond är kostnaden 3 800 kr för en säkerhetsbesiktning. Priserna är exklusive moms. Den som utför besiktningen är vår säkerhetssamordnare Jonas Melander, som efter genomgången återkopplar med protokoll samt åtgärdsförslag för ökad säkerhet.
Är du intresserad av att få en säkerhetsbesiktning på din station – kontakta någon av oss..

Lennart Stolpe  08-700 63 41
lennart.stolpe@svenskbensinhandel.se

Du kan ladda ner Trygg Hansas Skadeförebyggande råd samt Inbrottsskydd – skyddsklass 2

Dagliga rutiner
Brandskydd
Inbrottsrisk
Kameraövervakning
Låsning och skydd av container
Utomhusförvaring
Inbrottskydd – skyddsklass 2


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version