☰ Meny

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring (genom Folksam).

Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till rådgivning och sjukvård.
Den hjälper också till att förebygga framtida hälsoproblem och kan
minska sjukfrånvaron.

Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare samt vårdinrättningar. Det ingår även en vårdgaranti. Försäkringen har en självrisk på 1000 kronor. Försäkringen kan tecknas innan fyllda 65 år. Om du är ny medlem och söker försäkringen inom tre månader behöver du inte fylla i hälsodeklarationen, utan endast intyga att du är fullt arbetsför. 

OBS-för medförsäkrad krävs dock hälsodeklaration, vilken du kan ladda ner från vår hemsida.          

Gruppföreträdare:
Lennart Stolpe
tfn (dir) 08-700 63 41
e-mail: lennart.stolpe@svenskbensinhandel.se

Om du vill teckna sjukvårdsförsäkring, kan du hämta ansökningsblankett och hälsodeklaration nedan.

Ansökan skickas till:

Sveriges Entreprenrörer  Service AB
Lennart Stolpe
Box 6287
102 34 Stockholm

Därefter vidarebefordras ditt underlag till Folksam för vidare hantering.

Ansökan
Hälsodeklaration

Övrigt:

Förköpsinformation
Försäkringsvillkor


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version