☰ Meny

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till rådgivning och sjukvård.
Den hjälper också till att förebygga framtida hälsoproblem och kan
minska sjukfrånvaron.

Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare samt vårdinrättningar. Det ingår även en vårdgaranti. Försäkringen har en självrisk på 500 kronor. Försäkringen kan tecknas innan fyllda 65 år. Om du är ny medlem och söker försäkringen inom tre månader behöver du inte fylla i hälsodeklarationen, utan endast intyga att du är fullt arbetsför. OBS – för medförsäkrad krävs dock hälsodeklaration, vilken du kan ladda ner från vår hemsida.

Vill du veta mer om vår sjukvårdsförsäkring kontakta
Marlene Herrlin
tfn (dir) 08-700 63 43
mejl marlene@svenskbensinhandel.se

Om du vill teckna sjukvårdsförsäkring, kan du hämta ansökningsblankett och hälsodeklaration

Ansökan
Hälsodeklaration

Övrigt
Förköpsinformation
Försäkringsvillkor Se kapitel 14


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version