☰ Meny

Pilotprojekt för drivmedels-anläggningar i glesbygd

Svensk Bensinhandel har i samverkan med Tillväxtverket och Region Västerbotten startat ”Pilotprojekt för drivmedelsanläggningar i glesbygd”. Projektet har fått arbetsnamnet ”GLÖD” och ska pågå i två år.

Syftet med projektet är att idenfiera vilken service som kan efterfrågas och vilken service som kommersiellt kan fungera i de befintliga anläggningarna. Detta för att stärka tillgängligheten till service för boende och verksamma i glesbygd genom att drivmedelsanläggningens lönsamhet förbättras.  Målet med projektet är att kunna redovisa nya metoder, koncept och tjänster som ska skapa hållbar lönsamhet genom kommersiell service för drivmedelsanläggningar i glesbygd.  På lång sikt ska projektet skapa förutsättningar för att landets drivmedelsanläggningar i glesbygd fortsatt kan vara verksamma och därmed säkra drivmedelsbehovet och basbehovet av  kommersiell service i hela landet.

Uppdateringar ifrån projektet kommer att publiceras på denna sida i form av nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 1, projektet GLÖD

 

 


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version