☰ Meny

Pilotprojekt för drivmedels-anläggningar i glesbygd

Svensk Bensinhandel driver i samverkan med Tillväxtverket och Region Västerbotten ”Pilotprojekt för drivmedelsanläggningar i glesbygd”. Projektet bär arbetsnamnet ”GLÖD” och pågår 2018-2020.

Syftet med projektet är att identifiera vilken service som kan efterfrågas och vilken service som kommersiellt kan fungera i de befintliga anläggningarna. Detta för att stärka tillgängligheten till service för boende och verksamma i glesbygd genom att drivmedelsanläggningens lönsamhet förbättras.  Målet med projektet är att kunna redovisa nya metoder, koncept och tjänster som ska skapa hållbar lönsamhet genom kommersiell service för drivmedelsanläggningar i glesbygd.  På lång sikt ska projektet skapa förutsättningar för att landets drivmedelsanläggningar i glesbygd fortsatt kan vara verksamma och därmed säkra drivmedelsbehovet och basbehovet av kommersiell service i hela landet.

Uppdateringar ifrån projektet publiceras på denna sida i form av nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 1, projektet GLÖD

Nyhetsbrev 2, projektet GLÖD

Nyhetsbrev 3, projektet GLÖD

Nyhetsbrev 4, projektet GLÖD

Nyhetsbrev 5, projektet GLÖD

Nyhetsbrev 6, projektet GLÖD

Nyhetsbrev 7, projektet GLÖD

Kontakt:
Bogge Bolstad
Projektledare
Post/besöksadress: Stationsgatan 5, 923 41 Stensele
Direkttel: 0951-58 49 71 E-Post: bogge@svenskbensinhandel.se

GLÖD – PILOTPROJEKT FÖR DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR I GLESBYGD

_Nyaste-GLÖD.jpg

 


Visa fullversion
Visa mobilanpassad version