< Tillbaka

Sveriges franchisetagare lanserar Kontrollerad franchise

Bara 10 % av franchiseavtalen i Sverige klarar en vitlistning!

Hos Sveriges Franchisetagare finns medlemmar från drygt 80 olika franchisesystem och den preliminära bedömningen är att knappt 10 % av dessa avtal skulle klara en certifiering.

För att kunna certifieras som Kontrollerad Franchise behöver avtalet klara åtta krav. Dessa krav ger ett franchiseavtal en grundplattform som skall borga för balans, viss trygghet och förutsägbarhet för en kommande franchisetagare.

Under lanseringen kommer Sveriges Franchisetagare att presentera kraven för certifieringen, processen för att bli certifierad samt vilka franchiseavtal som till dags datum klarat certifieringen.

– ”Våra kriterier är både rimliga och relevanta. Vår certifiering är för framtida franchisetagare en viktig plattform för val av franchisesystem och vi är övertygade om att en kvalitetscertifiering kan bidra till en mer sund och hållbar franchise.” kommenterar Robert Dimmlich VD på Sveriges Franchisetagare.

Processen att certifiera franchiseavtal kommer nu ske löpande, och de avtal som blir certifierade kommer därför också löpande presenteras. Processen kommer ske i dialog med franchisegivarna och innan en certifiering sker, inhämtas också ett skriftligt tillstånd. Därför räknar Sveriges Franchisetagare med att kunna certifiera ytterligare en handfull avtal under året. Certifierade franchiseavtal publiceras löpande på vår hemsida www.kontrolleradfranchise.se samt i branschtidningen Franchise Focus.