< Tillbaka

Sveriges Radio om arbetsmiljöbrister i bilservicebranschen

Sveriges Radio tar idag upp allvarliga arbetsmiljöbrister i bilservicebranschen. Åtta myndigheter har samverkat för att granska arbetsmiljörisker och misstänkt fusk inom personalintensiva branscher, däribland bilvård. Drygt ett åttiotal bilverkstäder och biltvättar fick oanmält besök och 250 säkerhetsbrister upptäcktes i hanteringen av kemikalier, obesiktigade billyftar och tryckluftsanordningar med explosionsrisk. I flera fall avslöjade inspektionerna så allvarliga brister att verksamheter stängdes ner. Hos biltvättar fann man att nästan en tredjedel arbetar illegalt och till och med bor på sina arbetsplatser. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallar det arbetslivskriminalitet och företag riskerar att få betala sanktionsavgifter till Arbetsmiljöverket eller kontrollavgifter till Skatteverket.

Fusk inom branschen leder även till snedvriden konkurrens där seriösa verksamheter tvingas lägga ner. Alltför låga priser borde utgöra en varningsflagg för konsumenter att allt inte står rätt till.

Lyssna på hela reportaget här::