< Tillbaka

Tillsynsarbete av kontrollmätning efter reparation gällande återföring av bensinångor

Kontroller efter reparationer ska genomföras av ett kontrollorgan av Typ A eller C, se mer i föreskriften TSFS 2016:36. Det är tillståndshavarens ansvar att se till att detta efterlevs. Dessa skärpta regler börjar att gälla den 1 september 2017.

 

­

Tillsynsarbete gällande kontrollmätningar – PM