< Tillbaka

Uppmärksamhet kring cigarettsmuggling

Den illegala handeln med cigaretter är ett stort problem i Sverige idag. Under sommaren har detta uppmärksammats, dels under Almedalsveckan och dels genom en TV-kampanj.

Branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food höll ett seminarium i ämnet under Almedalsveckan i Visby. Panelen bestod av vd Bengt Hedlund, Per Hortlund, analytiker på HUI, Tommy Lindström, före

Läs mer>>