< Tillbaka

Viktig information från Trygg-Hansa

Med anledning av den stor skogsbranden i Västmanland meddelar Trygg-Hansa följande:

”Har ni en gällande företagsförsäkring hos Trygg-Hansa så ersätter Trygg-Hansa egendomsskador orsakade av eld. Detta gäller även skador orsakade av sot och/eller rök. Ersättning utgår även för avbrottsskador till följd av sådan egendomsskada.

Har den försäkrade verksamheten lidit ekonomisk skada med anledning av att Räddningstjänsten eller Polismyndighet satt upp avspärrningar på grund av att omedelbar fara föreligger i omgivningen har du också rätt till ersättning. Ersättningen vid varje skadetillfälle rörande detta försäkringsmoment är, om inte annat avtalats, begränsad till högst 1Mkr.”

Vid eventuella frågor, kontakta Lennart Stolpe tel 08-700 63 41