< Tillbaka

Vill du utveckla en vara eller tjänst – sök pengar här!

Nu finns det pengar att söka för småföretagare som vill vidare-utveckla en vara eller en tjänst. Hela 12 miljoner kronor finns öronmärkta för företag i Stockholms, Södermanlands och Gotlands län – allt för att öka utveckling och konkurrenskraft. Stödet ges till små företag som behöver hjälp med att utveckla sina tjänster eller varor för att på så sätt stärka sin konkurrenskraft. Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med Länsstyrelsen
i Stockholms län, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland och Almi Företagspartner Gotland.

– Vi är oerhört glada att åter kunna erbjuda detta stöd. Vi vet sedan
tidigare att det gör stor nytta i företagen. Utvecklingsprocesserna
går fortare och produkterna kommer snabbare ut på marknaden,
säger Annika Rosing, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen.

– För våra företag handlar det om att våga ta tag i en vidareutveckling
av en vara eller tjänst. Möjligheten att kunna avlasta företaget genom
att ta en del av utvecklingskostnaden både underlättar och snabbar
på utvecklingsprocessen, säger Thomas Orrung, chef för företags-
finansiering på ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Maxbeloppet som varje företag kan få är 500 000 kronor. Kravet
på de företag som söker stöd är att de själva bidrar med lika
mycket pengar som de får i kontanta medel.

Andra krav är att företagen har 2-50 anställda, varit verksamma
sedan 2009 eller tidigare och har en årsomsättning som inte över-
stiger 50 miljoner euro. Företagen måste vara fristående eller ägas
till högst 25 procent av ett större företag.

Intresserade företag är välkomna att skicka en intresseanmälan
fram till den 25 mars 2011.

Länsstyrelsen granskar de inkomna intresseanmälningarna. Därefter
inbjuds de företag som uppfyller programmets krav att lämna in en
formell ansökan.

Beslut om bidrag fattas löpande under 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nordborg, projektansvarig utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm. Tfn 08-785 44 75 eller anders.nordborg@lansstyrelsen.se

Annika Rosing, tillväxtdirektör, Länsstyrelsen i Stockholm.
Tfn 08-785 50 60.

Thomas Orrung, chef företagsfinansiering, ALMI Stockholm Sörmland AB.
Tfn 08-458 14 51.

Med vänliga hälsningar

Olle Castelius
Presschef Länsstyrelsen
08-785 45 50, 076-785 45 50

Länsstyrelsen ska som regeringens företrädare i länet bidra till att Stockholmsregionen
är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

www.lansstyrelsen.se/stockholm